Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

62a - Bij God alleen verstilt mijn ziel


Kernvers
Theo Goedhart

Tekst

Tijdens het redactieproces van het Liedboek werden auteurs van kerkliederen in de gelegenheid gesteld eigen materiaal bij de redactie in te leveren ter beoordeling op geschiktheid voor het Liedboek. Theo Goedhart stuurde onder andere deze toonzetting van Psalm 62,2 in. De vierstemmige muziek doet sterk denken aan de stijl van de Taizé-gezangen. Hetzelfde Bijbelvers uit het Taizémateriaal is als 62b op de volgende bladzijde te vinden. De redactie vond het de moeite waard om ook deze fraaie muziek van Theo Goedhart een plaats te geven.

Liturgische bruikbaarheid

Dit kernvers kan uiteraard goed toegepast worden als refrein bij een psalmlezing, maar daarnaast is het heel geschikt als openingsvers van een gebedsviering (getijdegebed) waarin ruimte is voor verstilling.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk