Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

62c - Stel je vertrouwen op God alleen


Kernvers Iona als bron van liederen Gebedsacclamatie
Roel Bosch
John L. Bell
Tune: STRONG TOWER

Tekst

Een enkel lied uit de Ionatraditie heeft de omvang van een kernvers. Liedboek 62c is daar een mooi voorbeeld van. De tekst en de muziek werden geschreven door John L. Bell, die veel liederen schreef voor de Ionacommuniteit. Dit Iona-lied verscheen voor het eerst in Psalms of Patience, Protest and Praise (Glasgow 1993) en kreeg ook een plaats in Ancient & Modern. Hymns and songs for refreshing worship (2013, nr. 407).

De Engelse tekst is een parafrase van Psalm 62,2-3:

On God alone I wait silently;
God my deliverer, God my strong tower.

Deze tekstbewerking is duidelijk ontleend aan de Engelse vertaling van Psalm 62 volgens The Revised English Bible:

For God alone I wait silently;
my deliverance comes from him.
He only is my rock of deliverance,
my strong tower, so that I stand unshaken.

Dit kernvers vond de redactionele werkgroep ‘Psalmen’ van het Liedboek in Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld (2008, nr. 23). De Nederlandse vertaling die daarin staat is niet overgenomen omdat de klemtoonplaatsing niet optimaal is. Roel Bosch schreef voor het Liedboek een nieuwe tekstversie. Hij noteert als toelichting (e-mail aan de redactie van dit liedboekcompendium, 9 januari 2015): ‘de wens van de redactie was een tekst die dezelfde woordval had als in het Engels, met melismen op logische plaatsen, en aandacht voor de cadans in ritmiek. Zo werd het geen letterlijke vertaling van het origineel maar meer een teruggaan naar de NBV, vooral Psalm 62,2 (= 62,7), met ook het woord ‘vertrouwen’ uit 62,9. Het is een uitnodiging geworden, ‘stel je vertrouwen’, gevolgd door een bevestiging: ‘je zult niet wankelen’.’


Melodie

De naam van de melodie, STRONG TOWER, is ontleend aan de Engelse tekst van Psalm 62,3, volgens de hierboven geciteerde vertaling.


Liturgische bruikbaarheid

Dit kernvers is bijzonder geschikt als openingsvers van een gebedsdienst, maar kan ook als acclamatie bij gebeden functioneren of als refrein bij een gelezen psalm, niet alleen bij Psalm 62, maar ook bij veel andere.

Zie ook het overzichtsartikel ‘Het kernvers’.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Video: De Engelse versie gezongen door een onbekend ensemble