Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

640c - Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde


Introïtusantifoon voor de vierde (of de derde) zondag van Pasen

Jubilate

Kernvers Introïtusantifoon
Leonard Sanderman

Tekst

Tekst: Psalm 66,1-2

Dit is de introïtusantifoon voor de vierde (of de derde) zondag in de paastijd. De tekst is ontleend aan Psalm 66,1-2. De antifonen in de paastijd worden geopend en afgesloten met ‘Halleluja!’. Deze antifoon kan gecombineerd worden met Liedboek 66.

Zie verder de overzichtsartikelen De introïtusantifoon en Het kernvers.