Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

640f - Halleluja! Hoor mij, God, ik roep


Introïtusantifoon voor de zevende zondag van Pasen

Exaudi

Kernvers Introïtusantifoon
Leonard Sanderman

Tekst

Tekst: Psalm 27,7.9

Dit is de introïtusantifoon voor de zevende zondag in de paastijd. De tekst is ontleend aan Psalm 27,7.9. De antifonen in de paastijd worden geopend en afgesloten met ‘Halleluja!’. Deze antifoon kan gecombineerd worden met Liedboek 27.

Zie verder de overzichtsartikelen De introïtusantifoon en Het kernvers.