Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

646 - De Heer is onze reisgenoot


Een eerste kennismaking

Dit is een boeiende tekst bij het verhaal over de Emmaüsgangers, Lucas 24,13-35. Met dit lied wordt de zingende gemeente tot die mensen onderweg, die in het breken van het brood hun gast als Heer herkennen: ‘De Heer is onze reisgenoot, / Hij die ons zijn gezelschap bood...’ (strofe 1). De beeldspraak is fraai: de lange weg wordt licht omdat de Schrift een vergezicht opent (strofe 2).
De strofen 3 en 4 concentreren zich op de maaltijd als het Avondmaal. De gast is de Gastheer die het brood breekt en de wijn schenkt. Het Lucasevangelie spreekt op deze plek alleen over het brood en niet over de wijn. Aan het slot van het lied verbindt de dichter het brood van het Avondmaal met het dagelijks brood. In het delen van dat dagelijks brood is de Heer onze reisgenoot. Zo is dit niet alleen een lied voor de paastijd, maar bovenal een avondmaalslied en een lied bij de dagelijkse maaltijd.
Met zijn melodie wilde Jan Pasveer (1933-2005) het schrijden van de Emmaüsgangers uitbeelden. Men moet het dan ook zeker niet te snel zingen en de vierkwartsmaat respecteren. Interessant is te weten dat deze melodie oorspronkelijk voor het andere lied over de Emmaüsgangers was bedoeld: Lied 255. In het Liedboek is deze melodie ook weer aan die tekst verbonden.

Auteur: Pieter Endedijk


Jaap Zijlstra
Jan Pasveer
Gij volgt ons uit Jeruzalem

Tekst

Deze toelichting bij de liedtekst is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.

Dit lied over de Emmaüsgangers heb ik geschreven in 1965. Het is opgenomen in mijn dichtbundel Land in zicht (Kampen 1969).
Aanleiding tot het schrijven van het lied was een paasdienst waarin gelezen zou worden Lucas 24,13-35; ik kon geen lied vinden dat bij deze schriftlezing paste en schreef het toen zelf. Had ik Liedboek 255, dit lied was ongeschreven gebleven! Bij het maken had ik de melodie van Psalm 134 in gedachten.
Graag had ik deel uitgemaakt van de groep dichters, die het Liedboek voor de kerken heeft voorbereid. Mijn verzen kwamen echter pas kijken toen dat liedboek in aanleg al gereed was. Ik was om zo te zeggen te laat geboren...

Auteur: Jaap Zijlstra


Melodie

Voor een toelichting bij de melodie, zie Liedboek 255.


Media

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Cantare o.l.v. Richard Vos; Hendrik Jan de Bie, orgel (bron: KRO-NCRV)