Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

654a - Zing nu de Heer, stem allen in (canon)


Canon
Friedrich Grünke

Tekst

De melodie van deze canon is gebaseerd op de eerste regel van de melodie van Liedboek 619. De eerste twee canonregels zijn gelijk aan de eerste twee regels van het lied, waarbij de eerste twee intervallen van de tweede regel opgevuld zijn. De canon is eenvoudig te zingen en kan zowel zelfstandig als in afwisseling met liedstrofen gebruikt worden. Ook de eerste twee tekstregels van de andere liedstrofen zijn voor de canon bruikbaar.

Bij gebruik door een gemengd koor is het belangrijk dat bij de afsluiting de mannenstemmen op de fermate in de eerste of de tweede regel eindigen. De slot-c” bij de derde fermate kan toegevoegd worden bij de afsluiting, waarbij de a’ ook gezongen wordt. Steminzetten bijvoorbeeld: sopraan-alt-mannen; sopraan-mannen-alt; tenor-vrouwen-bas of tenor-bas-vrouwen.

In het Liedboek zijn akkoordsymbolen opgenomen op basis waarvan men een begeleiding kan improviseren, waarbij ook andere instrumenten dan orgel denkbaar zijn.

Deze canon is afkomstig uit: Siegfried Bauer (red.), Sing mit – Leichte Kanons zu den Liedern des Evangelischen Gesangbuchs (München/Berlin 1993, nr. 341a) met een Nederlandse tekstaanpassing.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk