Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

65a - Heer, geef hun de eeuwige rust


Kernvers Introïtusantifoon
Gonny van der Maten

Tekst

Tekst: 4 Ezra 2,34.35

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Deze antifoon sluit aan bij Psalm 65 in de Geneefse vorm. Het maakt de psalm bruikbaar voor de gedachtenis van de gestorvenen.
De tekst is afkomstig uit 4 Ezra, een boek uit de periode tussen Oude en Nieuwe Testament. De woorden kregen een vaste plaats in de liturgie van het Requiem in de katholieke traditie.