Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

664 - Naam van Jezus, nu verheven


Een eerste kennismaking

Willem Barnard (1920-2010) schreef de tekst van dit lied als een variant op een eerder geschreven lied voor Palmzondag: ‘Naam van Jezus, die ten dode’, Liedboek 557. Daar wordt gesproken over de naam die op het kruis geschreven staat, in Liedboek 664 gaat het om de naam die boven alle namen verheven is (zie Filippenzen 2,6-11). Hemelvaart is het feest van de kroning van Christus. Tegelijkertijd bidden wij dat Hij verborgen is ons midden (strofe 1). In het begin van strofe 2 herkennen we de vraag van de discipelen in het bekende hemelvaartsverhaal (Handelingen 1,6), in het slot het motief van Gods aanwezigheid in wolk en vuur (Exodus 13,21). Het begin van strofe 3 is een directe verwijzing naar het Onze Vader: ‘Overal wordt U gebeden / om het rijk dat komen gaat’. Dat geeft al aan dat het lied ook op veel andere zondagen goed te gebruiken is.
Willem Barnard heeft aangegeven dat hij voor beide tweelingliederen gehecht was aan de melodie van Theo Cockx, zoals deze in het Vlaamse liedboek Zingt Jubilate al enkele decennia staat. Deze keuze is in het Liedboek gerespecteerd.

Auteur: Pieter Endedijk


Willem Barnard
Theo Cockx
Naam van Jezus, die ten dode

Melodie

Voor een toelichting bij de melodie: zie Liedboek 557.


Media

Uitvoerenden: Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein; m.m.v. Peter Ledaine, orgel