Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

668 - Halleluja! Adem van God vult heel de aarde


Introïtusantifoon voor Pinksteren

Spiritus Domini

Kernvers Introïtusantifoon
Leonard Sanderman

Tekst

Tekst: Wijsheid 1,7

Dit is de introïtusantifoon voor Pinksteren. De tekst is ontleend aan Wijsheid 1,7. De antifonen in de paastijd worden geopend en afgesloten met ‘Halleluja!’. Deze antifoon kan gecombineerd worden met Liedboek 68.

Zie verder de overzichtsartikelen De introïtusantifoon en Het kernvers.