Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

677 - Geest uit de hemel neergedaald


Inge Lievaart
Bernard Smilde

Tekst

Toelichting bij de tekst volgt nog.


Melodie

De tekst van dit korte lied stelt heel wat aan de orde, daarbij valt op dat er telkens tegenstellingen gemaakt worden: Gods majesteit en de menselijke kleinheid, Zijn heiligheid en onze onheiligheid, gedrevenheid en stilte, horen en niet verstaan, spreken en stom zijn, spanning en ontspanning.
De melodie bij dit pinksterlied tracht deze tegenstellingen uit te drukken: er is spanningsverschil tussen hoog en laag; er is metrische en ritmische variatie door gebruik van lange en korte notenwaarden, en afwisseling van driedelige en tweedelige groeperingen. Toch is het geheel geen brokkelige structuur geworden: de melodie blijft ‘lopen’ (veel secunde schreden). Regel 3 is enigermate spiegelbeeld van regel 1; de regels 2 en 4 hebben drie noten aan het begin gelijk. De eerste regel is kennelijk bedoeld als een illustratie van het neerdalen van de heilige Geest. Deze inzet moet bij het zingen voldoende worden voorbereid. Men neme het tempo niet te snel.

Auteur: Bernard Smilde


Media

Uitvoerenden: Goylants Kamerkoor o.l.v. Cor Brandenburg; Richard Vos, orgel (bron: KRO-NCRV)