Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

67b - God, wees ons genadig


Heel de aarde kent uw weg

Reciteerpsalm
Abdij Maria Toevlucht (antifonen)

Tekst

Psalm 67 (De Nieuwe Bijbelvertaling)


Melodie

Bij deze reciteerpsalm zijn twee antifonen geschreven. Met antifoon A is deze psalm in het bijzonder geschikt voor gebruik in de epifaniëntijd. Antifoon B is vooral bedoeld om gezongen te worden met Pinksteren en bij een oogstdienst of op dankdag voor gewas en arbeid.

Zie verder het overzichtsartikel De reciteerpsalm.