Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

68a - Als God een helper blijkt te zijn


René van Loenen
Straatsburg 1539/Genève 1542/1551
Psalm 36

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Psalm 68 is een overvolle en krachtige psalm. Enkele strofen uit de Geneefse psalm worden veel gezongen, de andere blijven onbekend. In deze versie ligt het accent op de bevrijding uit Egypte, met reminiscenties aan de sterke vrouwen uit het boek Rechters. Waar God verschijnt houden de potentaten hun mond. De wereld is de wereld van God.