Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

694 - Dat wij volstromen met levensadem


Canon
Huub Oosterhuis
Bernard Huijbers

Melodie

Deze tweestemmige canon vraagt om een krachtige uitvoering. De noodzakelijke begeleiding geeft als dynamiek aan: fortissimo. Bij het instuderen vraagt het ritme aandacht: de syncopen in de eerste en tweede maat moeten met nadruk klinken.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.


Liturgische bruikbaarheid

De canon is ingedeeld in de rubriek ‘Pinksteren’, maar kan ook bij andere gelegenheden gezongen worden, zoals bijvoorbeeld bij geboorte- en doopvieringen en bij verjaardagen.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Apeldoorns Kerkmuziekensemble o.l.v. Pieter Endedijk; Thea Endedijk-Griffioen, piano