Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

698 - Zend uw Geest, uw liefde, God


Kernvers
Harrie Wouters
Willem Blonk

Melodie

In het begin van deze eeuw verscheen de driedelige serie Wat dan wel, met suggesties voor vieringen met kinderen en jongeren. Elk deel was bestemd voor een van de jaren van het driejarige leesrooster en bevatte voor elke periode van het liturgisch jaar teksten, liederen, et cetera. Uit het tweede deel van de serie (Kampen 2001, blz, 176) werd ‘Zend uw Geest’ overgenomen, daarin aangegeven als ‘periodelied’ voor de ‘tijd door het jaar’ van het A-jaar.

Dit lied werd geschreven door Harrie Wouters en Willem Blonk, beiden redactieleden van Wat dan wel. De tekst is een ‘kleine theologie van de heilige Geest’. De melodie wordt ondersteund door de onderliggende akkoorden die de melodie logisch maken.
Het ritme van de 6/8-maat gaat in de laatste regel over in duolen. Het zingen daarvan wordt vereenvoudigd doordat een maat eerder de begeleiding deze duolen al voorbereid. Door de duolen komt wordt alle aandacht gelegd op de woorden van de laatste regel: ‘De wereld zal veranderen!’
Doordat de muziek vier keer wordt gezongen (de componist Willem Blonk benadrukt: ‘niet meer en niet minder, voor alle windstreken één keer’) én daarbij steeds een toon hoger ontstaat er een bijzonder effect dat in het Duits Steigerung wordt genoemd (opbouw van spanning).

De componist schreef aan de redactie van dit compendium (e-mail 2 juni 2016) dat een van de eerste keren dat dit lied zijn kracht mocht tonen in de kathedraal van Rotterdam was, waar de bisschop een week voor Pinksteren alle vormelingen van het vorige jaar uit het hele bisdom bij elkaar riep.


Liturgische bruikbaarheid

De redactie plaatste het vanwege de tekst in de rubriek ‘Pinksteren’, maar het kan ook heel goed op andere momenten gezongen worden als wordt gebeden om de heilige Geest.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk