Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

71a - Rimpelvel en kinderhand


Margryt Poortstra
Clara Rullmann

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Psalm 71 overziet een hele levenscyclus, generaties komen voorbij, en komen ook samen, zie bijvoorbeeld 71,6.9.17.18. Dit lied vat dat samen in een reidans, een uitnodiging om samen in beweging te komen. Bij dit lied kunnen kinderen ouderen vragen om in beweging te komen.