Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

71b - Mijn leven lang was Jij mijn hoeder


Houvast

Margryt Poortstra
Johannes Gijsbertus Bastiaans
Daar is uit 's werelds duistre wolken

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

In de psalm staat de laatste levensfase, met vragen rond zorg en vertrouwen centraal. Deze liedversie kan klinken in een weeksluiting in een van de vele woon-zorginstellingen in ons land.