Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

72a - Voor kleine mensen is hij bereikbaar


Antwoordpsalm
50 Psalmen
Tom Löwenthal

 


Tekst

De tekst is Psalm 72,3-7.13-14.16-17 uit Vijftig psalmen, een psalmvertaling van Huub Oosterhuis en Michel van der Plas in samenwerking met Pius Drijvers en Han Renckens.


Melodie

Analyse

De melodie van deze beurtzang voor gemeente en voorzang, getoonzet door Tom Löwenthal (*1954), heeft enkele bijzondere kenmerken. Zo is de ambitus van het begin van het refrein een kwart g’- c”. Halverwege de derde regel komt de melodie meer tot leven, om in de laatste regel ver naar boven (hoge d”) uit te weiden. Dit alles betekent dat we hier niet met een gewone liedmelodie van doen hebben, maar met een bijzonder recitatief, een versierd psalmvers eigenlijk, waarvan de hoofdtoon in de eerste twee regels een b’ is en in de derde regel een a’. In tegenstelling tot de eerste drie regels is de vierde regel die van een lied, wat wil zeggen dat deze regel geen hoofdtoon en geen reciteertoon heeft.
Het reciteerkarakter van deze melodie blijkt nog duidelijker uit de voorzang, die in zijn vierdeligheid eigenlijk ook in zijn geheel een klassiek psalmvers is. De vier centrale tonen zijn achtereenvolgens de tonen a’-b’-a’-d”. Deze korte deeltjes worden telkens vrij klassiek afgesloten op een andere toon. Zie als illustratie het eerste voorzangvers.

voorzangvers 1:
Helaas komt in dit gezang de tekstindeling niet telkens overeen met de psalmodische formule. Zo valt in vers 1 de afsluiting van het grote eerste deel, met zijn pauze, midden in de tekst, die eigenlijk geen onderbreking verdraagt: ‘Hij zal de machten die ons dwingen breken en binden’. Hetzelfde geldt voor vers 2: ‘… en in die dagen zullen trouw en gerechtigheid bloeien’. Bij de voordracht zal getracht moeten worden deze tekstindeling niet uit het oog te verliezen.

Uitvoering

De componist vraagt een uitvoering die cantabile con moto is, dus vertellend en in vlot tempo. De combinatie van deze twee elementen lijkt bij een meerstemmige uitvoering van het refrein vooral bedoeld voor de baspartij van het koor. Deze wordt uitgedaagd daarbij de erg instrumentale zetting toch zo vocaal mogelijk naar voren te brengen. Hetzelfde geldt voor de alsmaar aangehouden bastoon g van het meerstemmige voorzangvers vanaf vers 3. Om dit alles vraagt dit gezang om een lichtvoetige, bijna verende uitvoering.

Auteur: Anton Vernooij


Media

Uitvoerenden: koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of koor voor Nieuwe religieuze muziek