Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

72b - Rechtspreken, God, zoals Gij doet


Antwoordpsalm
Sytze de Vries
Eric Jan Joosse

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Psalm 72 staat als antwoordpsalm aangegeven voor een adventszondag en voor Epifanie (Driekoningen). Deze versie kent een antifoon voor allen, voorzang door enkelen.
Met het laatste vers van deze psalm sluit het tweede psalmboek met een lofprijzing.


Media

Video: Psalmen anders 72b door het Pancras Consort en samenzang o.l.v. Catrien Posthumus Meyjes; Willeke Smits, orgel