Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

742 - Wees geprezen, bron en schenker


Een eerste kennismaking

Aan Franciscus van Assisi (1181/82-1226) wordt het beroemde ‘Zonnelied’, een loflied op de schepping toegeschreven. Een nieuwe bewerking van dit Zonnelied heeft in het Liedboek een plaats gekregen om te zingen als er scheppingsthema’s aan de orde zijn of op of rond 4 oktober, de gedenkdag van Franciscus (Dierendag!).
Ook in het Liedboek voor de kerken was een bewerking van dat lied opgenomen (gezang 400), maar dat was zo breedsprakig dat het niet in zijn geheel kon worden gezongen en juist dat geheel maakt het zo aantrekkelijk. Daarom gaf de liedboekredactie aan Maarten Das (*1980) de opdracht een nieuwe tekst te schrijven. Hij ontdekte in de Italiaanse tekst een duidelijke beweging van hoog naar laag en dat heeft hij vastgehouden in de hoekstrofen (1 en 8): ‘Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen / met al wat adem heeft’. De Schepper wordt toegezongen als ‘bron en schenker’. In de strofen 2 tot en met 7 worden in navolging van Franciscus de elementen als broeder en zuster aangesproken.
Aangezien de hoekstrofen en middenstrofen een verschillend metrum hebben, heeft componist Berry van Berkum (*1960) twee verschillende melodieën geschreven. Ook in de middenstrofen zitten kleine varianten in het aantal lettergrepen, daarom is bij elke strofe de melodie afgedrukt. Het lied leent zich goed voor wisselzang. Tempo: 72 kwartnoten per minuut.

Auteur: Pieter Endedijk


Maarten Das Franciscus van Assisi
Berry van Berkum

Media

Uitvoerenden: Schola van de Lutherse Gemeente Ede o.l.v. Annemarie van der Meij; Dick Troost, orgel