Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

749a - ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide (canon)


Canon
Paul Ernst Ruppel

Melodie

De melodie van deze canon is gebaseerd op de eerste regel van de melodie van Liedboek 619. De melodie van de canon bestaat uit de eerste twee regels van het lied, waaraan een afsluiting is toegevoegd. De canon kan zowel zelfstandig als in afwisseling met liedstrofen gebruikt worden.

Het is een tweestemmige canon, die driestemmig eindigt. Bij gebruik door een gemengd koor is het belangrijk dat bij de afsluiting de mannenstemmen op de eerste fermate eindigen. De laatste twee maten kunnen dan verdeeld worden over sopranen en alten.

Deze canon is afkomstig uit: Siegfried Bauer (red.), Sing mit – Leichte Kanons zu den Liedern des Evangelischen Gesangbuchs (München/Berlin 1993, nr. 147a) met een Nederlandse tekstaanpassing.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk