Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

751 - De Heer verschijnt te middernacht


Der Herr bricht ein zu Mitternacht

Johann Christoph Rube
Martien Postema
Johann Crüger
Nun danket all und bringet Ehr

Tekst

Deze toelichting bij de liedtekst is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.

Johann Christoph Rube gaf in 1737 gaf een bundel liederen in het licht onder de titel Poetisch-christliche Liedergedanken aus den Sonn- und Festtags-Evangelien und -Episteln eines frommen Rechtsgelehrten. Zijn lied Der Herr bricht ein zur Mitternacht is uit deze bundel afkomstig en werd gedicht bij de evangelielezing uit Matteüs 25,1-13, in het lutherse lectionarium momenteel meestal aangegeven bij de laatste zondag van het kerkjaar. Boeiend is, dat de schrijver de verwantschap gezien heeft tussen die bekende gelijkenis van de wijze en dwaze maagden met de laatste perikoop van het voorafgaande hoofdstuk, waar over de wijze en dwaze knechten wordt gehandeld.

Bij haar arbeid voor een doperse bijdrage aan het Liedboek voor de kerken vond de liederenbundelcommissie van de Doopsgezinde Broederschap dit gezang van Joh. Chr. Rube in het gezangboek der Zuid-Duitse Mennonieten, dat voluit heet Lobe den Herrn – Gesangbuch zum gottesdienstlichen und häuslichen Gebrauch in Evangelischen Mennoniten-gemeinden (Ludwigshafen am Rhein 1958). Het origineel heeft tien strofen, waarvan een vijftal werd vertaald: 1, 2, 4, 5 en 10. De overige, bespiegelend van toon en wat minder rechtstreeks met het bijbels thema verband houdend, waren wel wat veel van het goede. Door alleen die strofen op te nemen die rechtstreeks betrekking hadden op Matteüs 24 en 25 meenden wij het lied aan zeggingskracht te doen winnen. Het is dus een echt bijbels lied in deze vorm, zonder stichtelijke franje. Het wil de dingen voor zich zelf laten spreken.

Auteurs: Ad den Besten / Martien Postema


Melodie

Voor een toelichting bij de melodie: zie Liedboek 642.


Media

Uitvoerenden: Interkerkelijk Koor Zevenmaal Hardenberg o.l.v. Riekus Hamberg; Gijs van Schoonhoven, orgel (bron: KRO-NCRV)