Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

795 - Wat ons bond, God, is verbroken


God! When human bounds are broken

Fred Kaan
Sytze de Vries
Broedergemeente 1740
Rust mijn ziel, uw God is koning

Tekst

Een toelichting bij de tekst volgt nog.


Melodie

Voor een melodie bij deze liedtekst heeft de liedboekredactie bewust gekozen voor een bekende en toegankelijek melodie. Voor een toelichting bij de melodie: zie Liedboek 283.