Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

809 - Blijf niet staren op wat vroeger was


Canon
Huub Oosterhuis
Bernard Huijbers

Tekst

De tekst van deze canon is gebaseerd op Jesaja 43,18-19 en werd voor het eerst gepubliceerd in de laatste aanvulling van de uitgave Liturgische gezangen voor de viering van de eucharistie I, uit 1979 (nr. 231). Daarna kreeg de canon een plaats in vele liedbundels.


Melodie

De 6/8-maat krijgt een levendige puls door de vele syncopen die ook vragen om een zorgvuldige ritmische uitvoering. De begeleiding van de componist (zie begeleidingsuitgave bij het Liedboek) geeft een goede ondersteuning. Deze begeleiding kan heel goed op piano worden gespeeld. Bij canonzang eindigen de stemmen na elkaar. Tempo: MM = 116 voor de achtste noot.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.


Liturgische bruikbaarheid

De tekst maakt een ruime toepassing mogelijk. In het Liedboek werd de canon opgenomen in de rubriek ‘Pelgrimage’. In veel situaties waarin het onderweg zijn ter sprake is, is de canon passend, maar ook in de perioden van het liturgisch jaar waarin wordt uitgekeken naar een hoogfeest: advent en de veertigdagentijd.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of koor voor Nieuwe religieuze muziek