Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

814 - Wees gezegend, waar je ook heen gaat


Canon
Theo Goedhart
Theo Goedhart

Melodie

Dit is een eenvoudige canon om te zingen als (reis-)zegen. De canon werd niet eerder in een liedbundel gepubliceerd.
In het Liedboek is de canon driestemmig afgedrukt, maar het aantal stemmen is uit te breiden tot negen: op elke maat is een inzet mogelijk. Men kan daarbij natuurlijk ook denken aan diverse instrumenten. De canon kan bijvoorbeeld als afsluiting van een bijeenkomst worden gebruikt. Men kan zingend de ruimte verlaten.
Bij Liedboek 832 staat een andere reiscanon.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Apeldoorns Kerkmuziekensemble o.l.v. Thea Endedijk-Griffioen; eerst een eensetmmige, dan een driestemmige en dan een negenstemmige uitvoering