Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

81a - Loof uit volle borst


Maarten Das
Genève 1562
Psalm 81

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Psalm 81 zingt over de bevrijding uit Egypte en de woestijnreis, maar ook over het leven daarna, een leven waarin de bevrijding en de Bevrijder vergeten werden. Jubel en spijt, vrijheid en misbruikte vrijheid in één lied.