Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

82a - Sta op, o God, en oordeel nu


René van Loenen
Jan de Jong

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Recht en onrecht spelen een rol in deze psalm, maar daaronder ligt de vraag aan de ‘goden’, de baasspelers: wie legitimeert je gezag? Het refrein maakt de psalm tot meer dan een verzuchting of les: het wordt een gebed tot God. Voor deze psalm bewerkte René van Loenen de tekst die hij schreef voor Psalmen van Nu.