Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

836 - O Heer die onze Vader zijt


Een eerste kennismaking

Een geliefd lied uit het Liedboek voor de kerken (gezang 463). Dat heeft vooral met de melodie te maken. In het liedboek uit 1973 staat bij dit lied een melodie van Frederick Charles Maker. Al bij verschijnen van dat liedboek was er discussie: is deze melodie niet te week voor gemeentezang? Het is niet vanwege die discussie dat voor het huidige liedboek een andere melodie is gekozen. Met de melodie die nu bij deze tekst staat respecteren we de tekst-melodie-combinatie zoals die in Engeland bestaat. De melodie van Maker wordt vooral in de Verenigde Staten gebruikt. De majestueuze melodie van Charles Hubert H. Parry (1848-1918) is afkomstig uit zijn oratorium ‘Judith’ bij de ballad ‘Long since Egypt’s plenteous land’.
Het lied is goed bruikbaar bij het verhaal over de wonderbare broodvermenigvuldiging, Matteüs 14,13-21 en parallelle perikopen (zie vooral strofe 3).
Voor organisten: de fraaie harmonisatie van Parry (zie de begeleidingsbundel) is onmisbaar!

Auteur: Pieter Endedijk


Dear Lord and Father of mankind

John Greenleaf Whittier
Jan Willem Schulte Nordholt
Charles Hubert H. Parry
Tune: REPTON

Tekst

Deze toelichting bij de liedtekst is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is. 

Whittier, de Quaker-dichter, was een man die de stilte beminde. Buitengewoon had hem op een avond het geluid gehinderd van een godsdienstige opwekkingsbijeenkomst in de buurt. Vanuit die ergernis maakte hij een gedicht, waarin hij een religieuze ceremonie uit India beschreef, waarover hij het relaas gevonden had in de werken van de toen zeer bekende godsdiensthistoricus Max Müller. Boven zijn gedicht zette hij een motto uit een Indisch epos, de Vasshista, door Müller vertaald: These libations mixed with milk have been prepared for Indra: offer Soma to the drinker of Soma. Het gedicht begon met een beschrijving van de extase die ontstond door het drinken van het bedwelmende brouwsel. Met de verlichte distantie van de negentiende eeuwer concludeerde de dichter:

As in that child-world’s early year,
Each after age has striven
By music, incense, vigils drear,
And trance, to bring the skies more near,
Or lift men up to heaven!

Verdere voorbeelden volgden, de derwishen, de orphici, de bacchanten, etcetera. Ja zelfs de christenen:

We brew in many a Christian fane
The heathen Soma still!

En op die belijdenis van dwaasheid volgt dan wat de aanhef is geworden van het gezang:

Dear Lord and Father of mankind,
Forgive our foolish ways!

Een bede om innigheid, om geest en waarheid, is wat er dan volgt, zes strofen, waarvan er vijf in de meeste gezangboeken zijn opgenomen en ook hier vertaald (zie reeds de proefbundel 102 gezangen, 1964, nr. 71). De vertaling is nogal vrij, vooral in de derde strofe waar Whittier eigenlijk spreekt over Jezus, die met de Vader de stilte van de eeuwigheid deelt. Daar hebben wij bewust een wat socialer element ingevoegd om de fijne geestelijkheid van het lied niet te zeer te laten vervluchtigen, maar te binden aan de aarde. De ‘Honderd Gulden-prent’ van Rembrandt stond ons daarbij voor de geest. De volgende strofen zijn dan weer vrij nauw bij het oorspronkelijk aansluitende, waarvan als voorbeeld strofe 4:

Drop Thy still dews of quietness,
Till all our strivings cease;
Take from our souls the strain and stress,
And let our ordered lives confess
The beauty of Thy peace.

Auteur: J.W. Schulte Nordholt


Melodie

Voor het Liedboek is gekozen voor de melodie die in Engeland bij deze tekst gebruikelijk is: REPTON van Charles Hubert H. Parry.


Media

Video: ‘Dear Lord and Father of mankind’ door The Choir of the Abbey School, Tewkesbury