Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

847 - Mijn leven is een splinter aan de tijd


Een eerste kennismaking

De titel van dit lied zegt iets over het ontstaan ervan. In 2005 verscheen de aanvullende liedbundel Tussentijds, waarvan veel gemeenten gebruik hebben gemaakt als aanloop naar het Liedboek dat in 2013 verscheen. Een redactiecommissie kreeg van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied de opdracht de inhoud samen te stellen. In een van de redactievergaderingen werd Tussentijds als titel gekozen, waarmee de functie van de bundel werd aangegeven: een brug tussen het Liedboek voor de kerken en een toen nog toekomstig liedboek. Niet veel later legde Wonno Bleij (1937-2011), een van de redactieleden, de tekst van dit lied op tafel. De titel van de bundel had hem geïnspireerd tot een lied over de levensgang van de mens ‘tussen de tijden’, niet meer dan een ‘splinter aan de tijd’ en een ‘stofje van eeuwigheid’. In de woorden resoneert Psalm 90. Het lied kan op verschillende momenten in het jaar een plaats krijgen, maar ook bij een uitvaart gezongen worden.
Pieter Endedijk (*1954), ook lid van de redactiecommissie van Tussentijds, schreef bij de woorden een melodie, waarbij het enjambement tussen de derde en vierde regel in strofe 2 en 3 door de melodie moest worden ondersteund. Het was het enige nieuw geschreven lied in de genoemde liedbundel.

Auteur: Pieter Endedijk


Tussentijds

Wonno Bleij
Pieter Endedijk