Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

84b - Gelukkig wie wonen in uw huis


God van de machten, hoor mijn gebed

Reciteerpsalm
Abdij Maria Toevlucht (antifonen)

Tekst

Psalm 84 (De Nieuwe Bijbelvertaling).


Melodie

Bij deze reciteerpsalm zijn twee antifonen geschreven. Met beide antifonen is deze psalm geschikt voor algemeen gebruik en in het bijzonder voor de zomertijd.

Zie verder het overzichtsartikel De reciteerpsalm.