Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

85 - Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer


Willem Johan van der Molen
Genève 1562

Tekst

De berijmingen uit het Geneefse Psalter worden niet afzonderlijk toegelicht.

Zie voor meer informatie het overzichtsartikel Het Geneefse Psalter.


Media

Uitvoerenden: Interkerkelijk Koor Zevenmaal o.l.v. Riekus Hamberg; Piet Wiersma, orgel (strofen 1, 3, 4) (bron: KRO-NCRV)