Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

862b - Célébrons sans cesse


Canon
Orlando di Lasso

Melodie

In het Liedboek vindt men canons van verschillende moeilijkheidsgraad. Tegenover canons die goed met de gemeente zijn te zingen, staan ook enkele canons die meer bestemd zijn voor koren. Deze canons kunnen natuurlijk in de liturgie een plaats hebben (niet alleen in kerkdiensten, maar in allerlei vormen van bijeenkomsten in kerk en elders), maar kunnen ook gezongen worden tijdens koorrepetities. Ze bieden vaak voldoende aanknopingspunten voor koortechniek.
Een voorbeeld van zo’n koorcanon is Liedboek 862, waarbij twee tekstversies worden aangeboden.
Veel renaissancecomponisten waren kunstenaars op het gebied van het schrijven van canons. Vaak ontstaat er een fraai polyfoon stemmenweefsel. Deze canon van de Zuid-Nederlandse componist Orlando di Lasso (1532-1594) getuigt daarvan.

Bij Liedboek 983 is dezelfde canon opgenomen, maar dan met een Nederlandse tekst. In de begeleidingsuitgave bij 983 is een eenvoudig akkoordenschema opgenomen, maar men kan de canon heel goed (en zelfs beter) onbegeleid zingen.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk

Correctie

Vanaf de vierde druk van het Liedboek is een kleine fout gecorrigeerd: de fermate die in de tweede regel boven de notenbalk staat (boven de lage bes) vervalt.


Links

Klik hier voor een uitvoering van de canon door Stimmwerck.
(Bij Liedboek 862a is een uitvoering te horen door gemengde stemmen.)