Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

863a - Nu laat ons God de Here (canon)


Canon
Ingo Bredenbach

Melodie

De melodie van deze canon is gebaseerd op de melodie van Liedboek 863. De eerste canonregel is gelijk aan de eerste regel van het lied, de laatste regel is gelijk aan de laatste regel van het lied met uitzondering van de twee slotnoten.

Als men de melodie van het Liedboek 863 kent (met aandacht voor het juiste ritme zonder verbreding van de voorlaatste noot van elke regel!), is de canon eenvoudig te zingen en kan zowel zelfstandig als in afwisseling met liedstrofen gebruikt worden. Ook de teksten van de andere liedstrofen zijn voor de canon bruikbaar.

Bij gebruik door een gemengd koor is het belangrijk dat bij de afsluiting mannenstemmen op de fermate in de eerste of tweede regel eindigen. De zangpartij die op de derde regel eindigt zingt bij de afsluiting de klein gedrukte nootjes (g’-a’-b’). Deze afsluiting is in de meerstemmigheid met gemengde stemmen vooral geschikt voor tenoren of sopranen. Steminzetten bijvoorbeeld: sopraan-tenor-alt-bas of tenor-sopraan-alt-bas.

Deze canon is afkomstig uit: Siegfried Bauer (red.), Sing mit – Leichte Kanons zu den Liedern des Evangelischen Gesangbuchs (München/Berlin 1993, nr. 320) met een Nederlandse tekstaanpassing.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Apeldoorns Kerkmuziekensemble o.l.v. Thea Endedijk-Griffioen