Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

87a - En dansend zingen zij


Zend uw adem en wij worden herschapen

Reciteerpsalm
Abdij Maria Toevlucht (antifonen)

Tekst

Psalm 87; Antifoon B: Psalm 104,30 (De Nieuwe Bijbelvertaling)


Melodie

Bij deze reciteerpsalm zijn twee antifonen geschreven. Met beide antifonen is deze psalm in het bijzonder geschikt voor gebruik op Pinksteren.

Zie verder het overzichtsartikel De reciteerpsalm.