Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

881 - Gaudeamus hodie


Canon
Werner Rizzi

Melodie

Bij de samenstelling van het Liedboek werd door verschillende redactionele werkgroepen materiaal geselecteerd. De werkgroep kinder- en jeugdliederen ontdekte de vrolijke canon ‘Gaudeamus hodie’ in Zing Alleluia (Averbode 2010, nr. 19). De canon kan op allerlei feestelijke momenten van pas komen. Misschien dat de indeling in de rubriek ‘Bidden’ enigszins verbazing kan oproepen, maar deze rubriek kent een aantal subrubrieken waarvan ‘Loven en danken’ de eerste is (zie voor de verdere indeling blz. 1607-1608 in het Liedboek).
Deze canon is minder geschikt om eenstemmig en onbegeleid te zingen. Het is beter om tegelijk driestemmig te zingen. De melodie vanaf inzet 3 fungeert feitelijk als een ostinato. Het is dan ook goed mogelijk om deze regels door een deel van de zangers steeds te laten herhalen.
Op basis van de akkoordsymbolen kan een begeleiding worden gespeeld, bij voorkeur op piano of gitaar. Ritme-instrumenten kunnen de feestvreugde verhogen.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Video: Canon ‘Gaudeamus hodie’