Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

910 - Soms groet een licht van vreugde


Sometimes a light suprises

William Cowper
Jan Willem Schulte Nordholt
Wales
Tune: LLANGLOFFAN

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is. 

Blijdschap, helderheid, een kinderlijk vertrouwen, dat zijn de dingen die men dikwijls vindt in de liederen van William Cowper en misschien nergens zo zuiver als in dit lied. De titel die in de eerste uitgave in de Olney Hymns er boven staat is: Joy and Peace in Believing. Verschillende bijbelse ontleningen zijn waar te nemen, twee zijn er trouwens in de kantlijn in de oorspronkelijke tekst al meegegeven, namelijk bij het slot van strofe twee Matteüs 6,34 en bij het begin van strofe 4 Habakuk 3,17-18. Maar het is bovendien duidelijk dat regel vier van de eerste strofe: with healing in his wings, een uitdrukking die wij trouwens vaker tegenkomen bij Cowper, ontleend is aan Maleachi 4,2 en dat ook in de derde strofe reminiscenties aan Matteüs 6 zijn te vinden.

Voor de rest willen wij bij dit gezang verwijzen naar de levensbeschrijving van Cowper. Er is geen lied van hem dat niet op een of andere manier, duister of stralend, de sporen draagt van zijn liefelijke, getourmenteerde bestaan. In dit gezang is het spoor licht, het lied lijkt te zijn geschreven in een tijd, een moment zelfs van opgetogenheid, van geestelijke zorgeloosheid. Misschien keert het duister terug, maar nu zijn wij in een ogenblik van vrede na veel beproeving. Vandaar al het verrassende begin:

Sometimes a light surprizes
The christian while he sings

en de onbekommerdheid in de tweede strofe:

Set free from present sorrow,
We cheerfully can say,
E’en let th’unknown tomorrow,
Bring with it what it may.

En tenslotte nog dit: het is een bij uitstek dichterlijk geheim, dat Cowper ons openbaart in de beginregels, en het is een geheim dat zijn hele leven gegolden heeft: alleen door te zingen kon hij rust vinden, alleen als hij zong werd het duister gebroken en groette hem het licht van God.

Auteur: Jan Willem Schulte Nordholt


Melodie

De hymn-melodie LLANGLOFFAN uit Wales mag dan geen wonderwerk zijn van creatieve kracht, een sympathieke volksliedachtige wijs is het wel. De derde regel overtreft de eerste door te stijgen tot d”, de vierde wijzigt de tweede en sluit af op g’. Twee nieuwe regels volgen (5 en 6), eindigend als regel 2 op de a’; daarna worden de regels 3 en 4 herhaald als 7 en 8.
De melodie werd voor het eerst gepubliceerd door D. Evans in Hymnan a Thonau (1865). Het boek kan niet zeer bekend of veel gebruikt zijn geweest.

Auteur: Adriaan C. Schuurman


Media

Uitvoerenden: Maria Magdalena Cantorij o.l.v. Kees van Eersel; Marjanne Deij, orgel (brond: KRO-NCRV)