Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

922 - In der Welt habt ihr Angst


Canon
Friedemann Gottschick

Melodie

Ontstaan en verspreiding

Deze canon schreef Friedemann Gottschick in 1982 en is overgenomen uit Zwitserse gezangbundels: Evangelisch-reformiertes Gesangbuch (1998, nr. 668), Katholisches Gesangbuch (1998, nr. 448) en Christkatholisches Gebet- und Gesangbuch (2004, nr. 882).

Analyse

Deze canon behoort tot de vele liederen en andere zangvormen die gebaseerd zijn op de paassequens ‘Victimae paschali laudes’ (Liedboek 615), zoals Liedboek 613, 616, 616a, 618, maar ook de melodie van de Geneefse psalm 80. De slotregel ‘Christ ist erstanden’ (gelijk aan de eerste regel van het gelijknamige lied, Liedboek 613) wordt bijna letterlijk geciteerd in de derde canonregel.

Nadat de canon is gezongen, kunnen alle stemmen unisono afsluiten met ‘Christ ist erstanden’. Eventueel is het mogelijk om het gehele lied te zingen (Liedboek 613 of 616). Dan functioneert de canon als een liedcanon (zie in het overzichtsartikel De canon bij ‘Liedcanon’).

Bij het instuderen moet er aandacht zijn voor het verschil in de lengte van de noten in de eerste regel bij het woord ‘Angst’ (kwartnoot) en in de tweede regel bij de lettergreep ‘-trost’ (halve noot). Het onderscheid tussen de kwartnoot en de halve noot moet goed hoorbaar zijn. De kwartrust na ‘Angst’ kan gezien worden als uitdrukking van dat woord, evenals dat deze melodieregel alleen de prime als interval kent. Deze regel moet non legato gezongen worden. Een legato-uitvoering van de tweede regel in combinatie met de stijgende melodie geeft uitdrukking aan de hoop in de woorden ‘aber seid getrost’.
Een en ander is goed hoorbaar in de geluidsopname op deze website.
De canonmelodie is zó op de Duitse woorden geschreven dat een zingbare vertaling niet wenselijk is. Dat heeft de liedboekredactie dan ook nagelaten.

Bij gebruik door gemengde stemmen is het belangrijk dat bij de afsluiting de mannenstemmen op de fermate in de eerste regel eindigen. Steminzetten bijvoorbeeld: sopraan-alt-mannen.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.


Liturgische bruikbaarheid

Deze canon is ingedeeld in de rubriek ‘Vertrouwen’ als onderdeel van de rubriek ‘Geloven’. Ook op andere momenten in het jaar en bij andere gelegenheden kan de canon dienstbaar zijn, zoals in de paastijd, de voleindingstijd, bij ziekte, het levenseinde en bij een uitvaart.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Ensemble Corund Luzern o.l.v. Stephen Smith