Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

92a - Wat zo geweldig is


Karel Eykman
Rolf Schweizer

Tekst

Ontstaan

Deze bewerking van Psalm 92 bestaat uit een nieuwe tekst op de melodie van Rolf Schweizer bij het psalmlied Das ist ein köstlich Ding (Evangelisches Gesangbuch 285). Karel Eykman kreeg van de liedboekredactie de opdracht: ‘Het moet hier gaan om een nieuwe tekst en geen vertaling vanuit het Duits. Rijm is niet nodig.’ Hij heeft ermee geworsteld en was niet tevreden over het resultaat van zijn eerste poging. Toen hij eenmaal de zin ‘Wat zo geweldig is’ bedacht had, kreeg, aldus de dichter zelf, de tekst vaart en lukte het. Hij begon met een meer letterlijke vertaling van de Duitse tekst: 

 

Daarna schreef hij een tekst die veel losser staat van het origineel.

Deze werd naderhand nog op een paar punten aangepast. De tweede strofe verviel en voor de laatste strofe had het alternatief de voorkeur. Voor een betere woord-toonverhouding veranderde in strofe 2, regel 4 het aanvankelijke woord ‘slagwerk’ in ‘pauken’, en in strofe 3, regel 1 ‘Ga maar klappen in je handen’ in ‘met geklap in je handen’. De slotregel ‘Dat zal God prachtig vinden’ (3.4) werd: ‘God zal het prachtig vinden’.

Daarmee had Eykman aan de opdracht voldaan: een eigen tekst, geen vertaling.

Vorm en inhoud

Het lied bestaat uit drie strofen en een refrein. De tekst bevat vooral verwijzingen naar de verzen 2, 4 en 5 van Psalm 92. Vers 5 klinkt vooral door in de eerste strofe en vers 4 in de tweede. Het lied is eenvoudig van taal, bijna spreektaal en daarmee geschikt voor een breed publiek en voor alle leeftijden.

In deze tekst zonder eindrijm zorgt Eykman niettemin voor een grote klankrijkdom. Deze wordt in strofe 2 nog versterkt door de veelheid van instrumenten die mee mogen doen, en hetzelfde begin van drie regels met het voorzetsel ‘met’. Andere poëtische elementen zijn de alliteraties (bijvoorbeeld: ‘bellen en banjo’s’ (2.3) en ‘stamp stevig’ (3.3) en het binnenrijm (onder meer: ‘trompet, klarinet’ (2.2) en ‘geklap in je handen’ (3’.2).

Auteur: Cees Breunese

Zie ook de inleiding Karel Eykman en de psalmen bij de bespreking van Liedboek 23d.


Melodie

Een toelichting bij de melodie volgt nog.