Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

92b - Rechtvaardigen groeien als palmen


Goed is het U te loven

Reciteerpsalm
Abdij Maria Toevlucht (antifonen)

Tekst

Psalm 92 (De Nieuwe Bijbelvertaling)


Melodie

Bij deze reciteerpsalm zijn twee antifonen geschreven. Met antifoon A is deze psalm in het bijzonder geschikt voor gebruik in de morgen (morgengebeden, lauden) en in de zomertijd. Antifoon B is vooral bedoeld om gezongen te worden op zondagen.

Zie verder het overzichtsartikel De reciteerpsalm.