Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

930 - Jij geeft mij vleugels en handen vol licht


Canon
Hein Stufkens
Fokke de Vries

Tekst

De tekst van deze canon biedt verschillende interpretatiemogelijkheden. Met ‘Jij’ kan God bedoeld worden, maar het kan ook zomaar een ander zijn of degene met wie iemand een relatie of trouwverbond aangaat. Deze woorden zingen mensen elkaar dan toe.


Melodie

De melodie is gebaseerd op een eenvoudig harmonisch schema (Es-Cm-Fm-Bes) en om die volledige akkoorden steeds te horen is een begeleiding wenselijk. De canon is niet moeilijk om te zingen.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.


Liturgische bruikbaarheid

Bij de selectie van deze canon voor het Liedboek is vooral ook gedacht aan andere momenten en bijeenkomsten dan de zondagse liturgie.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Apeldoorns Kerkmuziekensemble o.l.v. Thea Endedijk-Griffioen; Pieter Endedijk, orgel