Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

934 - Ik ben voor jou een nieuwe naam


Ik ben

Canon
Piet van Midden
Gerard van Amstel

Tekst

Oorsprong

De canon is afkomstig uit het zevende en laatste deeltje van de serie Zitten of opstaan (nr. 3), kinderliederen bij verschillende geloofsthema’s.

Inhoud

De woorden van deze canon verwijzen naar verschillende Bijbelverhalen over de aanwezigheid van God in het leven van mensen. In het bijzonder zijn verhalen uit het boek Exodus herkenbaar, zoals hoofdstuk 3, waarin God zijn naam bekend maakt aan Mozes.


Melodie

De melodie is gebaseerd op een zeer basaal harmonisch schema (Dm-Am7-Dm). In de begeleidingsuitgave bij het Liedboek is een pianozetting van de componist opgenomen, deze is zeker ondersteunend bij het zingen. De melodie kan eenstemmig en in canon worden gezongen. De verschillende strofen worden achter elkaar gezongen. Bij canonzang eindigen de stemmen na elkaar. Daarna sluiten alle stemmen gelijktijdig af met ‘je vriend’.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk


Media