Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

936 - Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt


Een eerste kennismaking

Dit is een lied afkomstig uit Indonesië. Het is niet altijd mogelijk om door een vertaling het eigene van niet-westerse liederen te behouden, maar dit lied is zo karaktervol dat het zeker de moeite waard is om het ook in ons land te kunnen zingen. Daarom werd voor het Liedboek een vertaling gemaakt.
De tekst en de melodie werden geschreven door Rudolf Pantou (1957-2013). De tekst is gebaseerd op Matteüs 11,28: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven’ (strofe 1). Zoals wel vaker voorkomt in oosterse poëzie, worden de overige min of meer zelfstandige versregels gedragen door deze kernzin. De tekst als geheel is een dialoog tussen Jezus (strofe 1 en 2) en de gelovige (strofe 3). Elly Zuiderveld-Nieman heeft een zorgvuldige, bijna letterlijke, en goed zingbare vertaling gemaakt.
De melodie is pentatonisch, een vijftoonsmelodie: de tonen e en a ontbreken. Het lied moet heel rustig gezongen worden (ongeveer 60 kwartnoten per minuut) en als begeleiding moet men denken aan een gamelanklank: de componist schreef een begeleiding voor gitaar waarbij het gongachtige geluid bereikt kan worden door lucifers tussen de snaren te steken. De achtsten in de begeleiding zijn bepalend voor het tempo. Het lied kan ook op piano begeleid worden. De begeleiding van de componist is opgenomen in de begeleidingsuitgave van het Liedboek.

Auteur: Pieter Endedijk


Lirih terdengar lagu kasih

Rudolf Pantou
Elly Zuiderveld-Nieman
Rudolf Pantou