Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

945 - Ja, het liefst zou ook ik


Ich gehöre dazu

Kurt Rose
Andries Govaart
Herbert Beuerle

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Commentaar bij Zingend Geloven 6’ en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.  

Een stevig, opstandig lied ter bezinning tegen het geloof in de Almachtige dat ons ontslaat van de verantwoordelijkheid voor elkaar. Zes korte coupletten, verrassend direct, die recht uit het hart lijken te komen. De directheid houdt de woorden bijeen; het rijm ontbreekt.

De tekst zet in met een schuldbelijdenis in de zin van de erkenning van het menselijk tekort. Of beter gezegd: het toegeven van het verlangen naar een machtige God, een grote redder. Al is zoiets een onvolwassen wens, toch leeft die in ons.

Tegenover die grote God staat die kleine mens die ik ben. Is die kleine mens, getekend door lijden en onmacht wel tot iets goeds in staat? Het hart van de tekst is de vraag: brengt een mens ons soms heil? En als we dan geneigd zijn ‘ja’ te roepen, want Jezus Christus is toch mens geworden en gestorven om ons heil te brengen, dan zet de tekst ons toch weer op een ander been.

De laatste coupletten slaan letterlijk een andere richting in en suggereren dat we niet naar boven moeten kijken, maar dat we de ander/Ander ontdekken in het gezicht van de mens naast ons.


Melodie

De maatsoort van dit lied is driekwart; er is een duidelijk metrum. Hoewel er twee kruisen in de melodie voorkomen (fis’ en cis’), vertoont de muziek meer overeenkomsten met de toonsoort g-klein dan met die van D-groot.

De omvang van de melodie is een octaaf tussen d’ en d”.  De melodie wordt bepaald door een dalend motief in kwartnoot in de oneven maten, dat tijdens de even maten tijdelijk tot stilstand komt. Aangezien de tekst over woede als gevolg van onmacht gaat bevat de melodie veel chromatiek.

Het vergt wel enige inspanning om deze spannende, maar niet eenvoudige melodie zuiver te zingen; er komen enkele lastige intervallen voor.

Tempo: MM = 110 voor de kwartnoot.