Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

969 - In Christus is noch west noch oost


Een eerste kennismaking

John Oxenham, schuilnaam van William A. Dunkerley (1852-1941), schreef de tekst van dit lied, dat nauwelijks nadere toelichting behoeft. De vertaler, Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995), schreef hierover: ‘Het is een hymne, typisch voor de wat gemakkelijke geestdrift van het begin van onze eeuw (dat is de twintigste, PE), toen de kerstening van de gehele wereld nog blijmoedig in de kerkelijke vaandels geschreven kon worden. Maar daar is het niet minder echt of overtuigend om: het heeft een weidsheid en directheid die makkelijk aanspreken.’
De vertaling zoals deze in het Liedboek voor de kerken stond, was echter op bepaalde punten wel problematisch. Onnodig masculien taalgebruik maakte deze tekst nauwelijks zingbaar. De vertaler heeft gelukkig nog een verbeterde versie nagelaten, en die is nu in het Liedboek opgenomen.

Auteur: Pieter Endedijk


In Christ there is no East or West

John Oxenham
Jan Willem Schulte Nordholt
Alexander Robert Reinagle
Tune: ST. PETER

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is. 

John Oxenham (pseudoniem van William A. Donkerley) schreef dit lied in 1908 voor een zendingsfeest van de London Mission Society. Het is een hymne, typisch voor de wat gemakkelijke geestdrift van het begin van de twintigste eeuw, toen de kerstening van de gehele wereld nog blijmoedig in de kerkelijke vaandels geschreven kon worden. Maar daar is het niet minder echt of overtuigend om: het heeft een wijdsheid en directheid die makkelijk aanspreken.

Auteur: Jan Willem Schulte Nordholt

Al spoedig na het verschijnen van het Liedboek kwam er kritiek op het ‘exclusieve taalgebruik’ van Schulte Nordholts vertaling (‘broeders’ en ‘broederschap’).
Op verzoek van Wim Kloppenburg, die als redactielid betrokken was bij de samenstelling van de oecumenische, meertalige bundel Unisono (Graz 1997), herzag Schulte Nordholt zijn tekst. Behalve in Unisono was de nieuwe tekst ook te vinden als nr. 209 in de bundel Tussentijds (2005) en nu dus ook in het Liedboek.

Auteur: Wim Kloppenburg


Melodie

Voor de melodie ST. PETER van Alexander Robert Reinagle, zie bij Liedboek 512, How sweet the Name of Jesus sounds.


Media

Uitvoerenden: Projectkoor OAZE o.l.v. Wim Ruessink; Wilbert Berendsen, orgel