Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

971 - Zing een nieuw lied voor God de Here


Jan Wit
Valerius’ Neder-landtsche gedenck-clanck 1626
Komt nu met zang van zoete tonen

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is. 

Dit lied is ontstaan door een opdracht van de Nederlandse Hervormde gemeente van Aerdenhout om een kinderlied te maken bij de eerste steenlegging van een kerk. Het was daarbij de bedoeling dat de kinderen der gemeente de eerste stenen zouden metselen en dat ze daarbij van alle vier windstreken zouden aantreden. Uiteraard moest voor zo’n gelegenheid ad hoc een bekende melodie gekozen worden en ik kwam op het Valerius-lied ‘Komt nu met zang van zoete tonen’ (Liedboek 865). Wie het gebeuren daar in Aerdenhout voor zich ziet zal de tekst gemakkelijk kunnen volgen. De tweede helft van de tweede strofe is een toespeling op het gebouw van levende stenen uit 1 Petrus 2. In de derde strofe wordt al vooruitgelopen op het gereed komen van het kerkgebouw en het geschieden daar van woord en sacrament. Daardoor is het lied misschien ook geschikt voor de gehele verdere bouwfase en voor kerkinwijding.

Met enkele kleine wijzigingen ad hoc is dit lied gezongen bij de herinwijding van de St. Laurenskerk in Rotterdam en van de Stevenskerk te Nijmegen. In Ministeriale (Haarlem 1966) staat er dan ook boven: ‘Kinderlied bij de eerste steenlegging van een kerk’ (blz. 90), evenals boven nr. in de proefbundel 102 gezangen.

Auteur: Jan Wit

NB.: In het Liedboek is de oorspronkelijke tweede strofe niet opgenomen, om het lied zo ook breder bruikbaar te laten zijn (red.).


Melodie

Voor een bespreking van de melodie: zie Liedboek 865.