Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

972 - Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn


Willem Barnard
Wittenberg 1533
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is. 

In 1954 werd te Eefde bij Zutphen een kerk ingewijd. Voor die gelegenheid maakte ik het lied. De volledige tekst van de inwijdingsdienst met de gebeden die tussen de strofen van dit lied door zijn uitgesproken staat met een inleiding en verantwoording van P.J.T. van Voorst Vader in het maandblad Kerk en Eredienst, destijds uitgegeven door Boekencentrum in Den Haag (jaargang XI, aflevering 3, september 1956, blz. 169-192) onder het hoofd ‘De inwijding van een kerk’.

Een paar jaar eerder had ik voor de inwijding van een andere Gelderse kerk (die te Bemmel bij de Waal, heropend na restauratie) ook een soortgelijk lied gemaakt. Ook daarvan verscheen de tekst in Kerk en Eredienst, met een beschrijving van de dienst, waarvan dat inwijdingsgezang deel uitmaakte. U vindt dat artikel van de hand van J. Plooij, De inwijding van de Hervormde kerk te Bemmel, in jaargang IX, nummer 1, maart 1954, blz. 46-50.

Zowel dat lied uit 1953 als dat latere uit 1954 is door de gezangencommissie opgespoord en zij gaf aan de Eefdese versie de voorkeur. Persoonlijk voel ik meer voor het Bemmelse lied, maar althans twee strofen daarvan zijn in het ‘Rozendaals dooplied’ (zie Liedboek 350) verwerkt (uiteraard de twee strofen over de doopvont) en twee andere vonden onderdak in een ‘Rozendaals kerklied’ dat ik liet afdrukken in mijn boek De Tale Kanaäns (Haarlem 1963, blz. 93-94). Ik vermeld het met vertedering omdat het hier mijn oudste proeve op het gebied van kerkgezang betreft.

De tekst van het gegeven lied spreekt wel vanzelf!

Auteur: Willem Barnard


Melodie

Voor de zangwijs van Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, die als leenmelodie gebruikt is bij de liederen 972 en (heel opzettelijk ook) 350 en 960, zie Liedboek 670.