Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

975 - Jezus roept hier mensen samen


Een eerste kennismaking

‘Jezus roept hier mensen samen’ is afkomstig uit de liedcultuur van Iona, geworteld in de Keltische spiritualiteit, waarbij er veel aandacht is voor thema’s als schepping, oecumene en gerechtigheid. De oorspronkelijke tekst is van John L. Bell (*1949) en Graham Maule (*1958), die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de Iona-liederen. Ria Borkent (*1950) vertaalde de tekst op verzoek van de Nederlandse Ionagroep.
Het lied is een oproep om samen te komen en God lof te zingen. Deze samenkomst heeft een oecumenische, dat is wereldwijde strekking (strofe 3). De eenheid tussen mensen krijgt gestalte als brood en wijn gedeeld worden (strofe 4).
Door de A-A-B-A-structuur van de Schotse volksmelodie is deze eenvoudig aan te leren.
Het lied kan als openingslied of als avondmaalslied gezongen worden.

Auteur: Pieter Endedijk


Jesus calls us here to meet him

Iona als bron van liederen
John L. Bell Graham Maule
Ria Borkent
Schotse volksmelodie
Tune: LEWIS FOLK MELODY

Tekst

Voor meer achtergrond over de liederen uit Iona, zie het overzichtsartikel ‘Iona als bron van liederen’.