Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

983 - Lieve boetseerder


Canon
Huub Oosterhuis
Orlando di Lasso
Célébrons sans cesse

Tekst

De woorden van ‘Lieve boetseerder’ zijn ontleend aan Jesaja 43,1.


Melodie

Ontstaan en verspreiding

De canon werd onder andere eerder gepubliceerd in Liturgische gezangen voor de viering van de euchasristie I (1972/79, nr. 166), Gezangen voor Liturgie (1983/96, nr. 490) en Verzameld Liedboek (2004, blz. 380).

Melodietoelichting

Zie voor een toelichting bij de melodie Liedboek 862, waar dezelfde canon is te vinden met een Latijnse en een Franse tekst.
In de begeleidingsuitgave is een eenvoudig akkoordenschema opgenomen, maar de canon kan heel goed (en zelfs beter) onbegeleid gezongen worden.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of koor voor Nieuwe religieuze muziek