Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

988 - Zittend in het gras


Canon
Jan Marten de Vries
Jan Marten de Vries

Melodie

De melodie van de canon is gebaseerd op een eenvoudig harmonisch schema (F-C7-F-Bes-F-C7-F) en de canon kan daarmee begeleid worden met bijvoorbeeld een gitaar. De ositinatopartij geeft een vrolijke tegenmelodie.
De canon werd geschreven op 1 september 2005.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.


Liturgische bruikbaarheid

De titel van canon, ‘Buitencanon’, geeft aan dat deze voor diverse momenten is gedacht. Men kan bijvoorbeeld denken aan een gemeentemaaltijd in de zomer.

Auteur: Pieter Endedijk