Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

98a - Zing een nieuw lied voor God de Here (canon)


Canon
Friedrich Grünke

Melodie

De melodie van deze canon is gebaseerd op de eerste regel van de melodie van Liedboek 98.

Deze liedcanon kan zelfstandig of in afwisseling met liedstrofen gebruikt worden. Bij gebruik door een gemengd koor is het belangrijk dat bij de afsluiting de sopraan of de tenor eindigt bij de fermate in de derde regel.

De canon is afkomstig uit: Siegfried Bauer (red.), Sing mit – Leichte Kanons zu den Liedern des Evangelischen Gesangbuchs (München/Berlin 1993, nr. 286) met een Nederlandse tekstaanpassing.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk