Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

98b - Alles op aarde zing Gods eer


Mies Westera-Franke
Christiaan Winter

Melodie

Bij een eenvoudige tekst als deze past een even eenvoudige, ‘pretentieloze’ melodie, die op verzoek van de liedboekredactie door Christiaan Winter is gemaakt. De melodie staat in een opgewekte 6/8 maat, de toonsoort is D-groot. De melodie opent met een stijgende drieklank d’-fis’-a’ plus de sext b’, waarna de enige laddervreemde (‘bluesy’) noot c” een modulatie inleidt naar de vierde trap van D-groot. De tweede regel begint op de topnoot van de ladder, d” en daalt via een afspringende wisselnoot a’-b’ (die de spiegel is van de voorhouding b’-a’ in de eerste regel) naar de begin- en grondtoon d’.

Het niet constante aantal lettergrepen per regel vraagt hier en daar om kleine ritmische aanpassingen, waarvan het wegvallen van de afspringende wisselnoot in de tweede regel van strofe 4 de meeste aandacht vraagt: het is middels een achtste rust in de tekst aangegeven.

De niet al te ingewikkelde harmonische context in combinatie met de tekst maken het wellicht mogelijk om dit lied uit te voeren met een breed scala aan melodische en – bijvoorbeeld als surplus in de laatste strofe – ritmische instrumenten.

Auteur: Cees-Willem van Vliet